Dit is de plaats waar we onze geest en ons hart openen.

Dit is de plaats waar we met een mateloze mildheid alles wat zich aandient bestaansrecht geven.

Dit is de plaats van waarachtige ontmoeting, van hart tot hart, waar ook de ander bestaansrecht krijgt.

Dit is de plaats waar mijn verhaal stopt en plaatsmaakt voor nabijheid en verbondenheid.

Edel Maex